Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ №22

Колектив закладу працює над створенням в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору сприятливого для гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування його особистості, для закладання основ компетентності та формування шкільної зрілості, для розвитку в дитини системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я», для виховання у дошкільників творчого ставлення до життя. Тому визначив пріоритетні завдання розвитку вихованців.

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ № 22:

Фізкультурно-оздоровчий напрямок:

– збереження та зміцнення здоров’я кожного вихованця;
– виховання відповідального ставлення до власного здоров’я;
– забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я;
– розроблення та використання здоров’язбережувальних та здоров’я формувальних технологій.

Художньо-естетичний напрямок:

– формування естетичного ставлення до світу природи,культурних надбань людства, дорослих та однолітків, самої себе;
– розвиток практичної умілості, вправності;
– формування художнього мислення.

Соціально-моральний напрямок:

– створення умов для становлення соціальної компетентності дитини;
– засвоєння моральних норм суспільства, набуття вмінь входження в дитячу спільноту;
– розвиток в дитини соціальних емоцій та мотивів.

Єкологічний напрямок:

  • розширення кола уявлень дітей про природоохоронну роботу;
  • розвивиток пізнавальних інтересів;
  • організація посильної трудової діяльністі у природі;
  • формування елементів наукових знань про основні екологічні

чинники у розвитку живої природи;

  • розвиток вміння класифікувати живу природу.